Story House Egmont Sverige

Wheels Magazine

Den typiske läsaren är en 46 årig man, gift boende i eget hus med hemmaboende barn. Våra ca 76 000 läsare är jämt spridda över landet i förhållande till befolkningsmängden. Wheels-läsaren bor i hela landet , de delar av landet som antalet läsare sticker ut, är i Dalarna, Värmland och Västergötland.
Wheelsläsaren köper absolut mest biltillbehör i Sverige, han tillhör även en grupp som kör bil betydligt mer än genomsnittet i Sverige såväl privat som i tjänsten.

Gender distribution

Women
15%
Men
85%