Story House Egmont Sverige

Sportfack

• Varje nummer av Sportfack läses av cirka 10 000 personer vilket motsvarar 80 procent av sportbranschen.
• 84 procent har läst alla eller nästan alla nummer det senaste året.
• Sportfack läses i genomsnitt i 45 minuter, snittvärdet för andra branschtidningar är 24 minuter.
• 100 procent av läsarna säger att de får fördjupad kunskap genom Sportfack.
• 95 procent av läsarna säger att de diskuterar innehållet i Sportfack.
• 76 procent säger att annonserna i Sportfack inspirerar.
• 66 procent anser att de har nytta av annonserna i Sportfack,
för andra branschtidningar är siffran 34 procent.
• 69% av läsarna har chefs- eller inköpsansvar.

• Varje läsare köper in sportutrustning för 500 000 kronor netto i snitt per år.

Gender distribution

Women
20%
Men
80%

Ålder (procent)

Source: Egen undersökning
16-24
30%